Nákupní košík
 
Košík je prázdný.

Technistone

  1. Obecné informace k údržbě a čiště

Odolnost povrchu výrobku Technistone® vůči mechanickým a chemickým vlivům je určena použitými surovinami (silikáty, vytvrzená polyesterová pryskyřice). Tvrdost povrchu (6 – 7 stupně dle Mohse), kompaktnost a velice nízká nasákavost činí výrobek vysoce odolným vůči běžným vlivům. 

Výrobek užitý pro kuchyňské desky nevyžaduje speciální údržbu a udržuje se běžnými neabrazivními kuchyňskými čistícími prostředky. Přesto zde jsou i pro tyto aplikace výrobku uvedena čistidla a konzervační prostředky povrchu, která výrazně usnadní údržbu povrchu při běžném kuchyňském provozu, např. při dlouhodobém a pravidelném kontaktu s vystříklými kapičkami tuků při smažení, či zasýchajícími kapkami špinavé vody.

Materiál lze ošetřovat volně prodejnými nekoncentrovanými mycími prostředky, pro častější údržbu a čištění však doporučujeme použití výrobků firmy Bellinzoni.

  1. Důležité pokyny k čištění výrobku

Před použitím zvoleného čistícího či ochranného prostředku je nutno provést zkoušku na malé ploše a teprve po vyhodnocení výsledků na oschlém výrobku provést celkovou aplikaci!!

Většinu prostředků je třeba ředit dle návodu výrobce!!

Po použití čistících prostředků je vždy nutné čistící prostředek a uvolněnou nečistotu z povrchu výrobku rychle a pečlivě odstranit a povrch důkladně umýt čistou vodou!!

Delší a ne nezbytně nutné časové působení agresivních čistidel pravděpodobně naruší povrch výrobku!!

Povrch výrobku (zejména při leštěné povrchové úpravě) dlouhodobě neodolává působení silných alkálií (NaOH, KOH…) a ani krátkodobě neodolává kyselině fluorovodíkové (HF). Tyto chemikálie jsou obsaženy v některých čistících prostředcích, které jsou na trhu dostupné. Proto je důležité používat pro čištění ploch pouze výrobky vhodné pro čištění konglomerovaného kamene, které nemusí být totožné s čistícími prostředky na přírodní granity, či keramiku.

Je třeba respektovat a dodržovat příslušná doporučení výrobců týkající se použití (např. ředění…) a bezpečnostní listy použitých prostředků. Je nutno používat eventuální ochranné pomůcky dle pokynů výrobce

Dále je třeba posoudit a respektovat níže uvedené skutečnosti, které se zakládají na zkouškách a praktických zkušenostech. Jsou zde uvedeny všeobecné pokyny, jelikož výrobce konglomerovaného kamene nemá žádný vliv na konkrétní podmínky provádění údržby.

3. Čištění pracovní desky

Výrobek užitý pro kuchyňské desky nevyžaduje speciální údržbu a udržuje se běžnými neabrazivními kuchyňskými čisticími prostředky. Doporučujeme např. Q Action.

Po použití těchto přípravků je NUTNÉ následně omýt povrch výrobku saponátem a čistou vodou!! Delší a ne nezbytně nutné časové působení agresivních čistidel může narušit povrch výrobku.

4. Údržba povrchu pracovní desky

U leštěných povrchů se používají stejné přípravky jako uvedené v bodě 3.

Důsledně dodržujte návody k použití uvedené na výrobcích.

5. Speciální povrchy

Pro ochranu výrobků se speciální povrchovou úpravou (brašovaný=kartáčovaný, broušený, antik, leather, matt a slate povrch) se používají impregnační prostředky doporučené výrobcem.

Dle stupně zatížení povrchu je po čase nutné impregnaci obnovit. Provedení intenzivní, hloubkové impregnace je vhodné svěřit specializované firmě.

Ochranné a impregnační prostředky se vždy nanášejí na čistý a suchý povrch.

Ochranné a impregnační prostředky se nanášejí a roztírají mikrovláknovým hadříkem. Přebytečný prostředek se setře. Po zaschnutí se ochranná či impregnační vrstva rozleští.

Na trhu jsou dostupné impregnace na vodní bázi, ale také na bázi rozpouštědlové (je na Vás jakou použijete), dále pak impregnace se zvýrazněním barvy a bez zvýraznění barvy – pozor! Je důležité si toto přečíst na etiketě nebo v technickém listu. Impregnace se zvýrazněním barvy zintenzivní odstín barvy Vašeho materiálu.

 
Počet na stránce:
×