Nákupní košík
 
Košík je prázdný.

Přírodní kámen - žula

  1. Obecné informace k údržbě a čiště

Žulový výrobek užitý pro kuchyňské desky nevyžaduje speciální údržbu a udržuje se běžnými neabrazivními kuchyňskými čisticími prostředky. Vzhledem k určité, byť minimální, poréznosti žuly je její povrch nutno po určitém čase (1-3x ročně podle intenzity užívání) naimpregnovat.

Na trhu jsou dostupné různé speciální prostředky určené ke zvýšení ochrany proti skvrnám (impregnace, různé přípravky s obsahem vosků), které Vám ulehčí běžnou údržbu v domácnosti.

Čištění a údržba žulové pracovní desky závisí na druhu opracování povrchu výrobku, umístění výrobku, mechanickém zatížení výrobku atd.

Materiál lze ošetřovat volně prodejnými nekoncentrovanými mycími prostředky, pro častější údržbu a čištění však doporučujeme použití výrobků firem Bellinzoni.

  1. Důležité pokyny k čištění výrobku

Většinu prostředků je třeba ředit dle návodu výrobce!!

Po použití čisticích prostředků je vždy nutné čisticí prostředek a uvolněnou nečistotu z povrchu výrobku rychle a pečlivě odstranit a povrch důkladně umýt čistou vodou!!

Delší a ne nezbytně nutné časové působení agresivních čistidel pravděpodobně naruší povrch výrobku!!

Povrch výrobku (zejména při leštěné povrchové úpravě) dlouhodobě neodolává působení silných kyselin a alkálií.

Tyto chemikálie jsou obsaženy v některých čisticích prostředcích, které jsou na trhu dostupné. Proto je důležité používat pro čištění ploch pouze výrobky vhodné na čištění přírodních granitů.

Je třeba respektovat a dodržovat příslušná doporučení výrobců přípravků týkající se použití (např. ředění…), jelikož výrobce pracovní desky z přírodního kamene nemá žádný vliv na konkrétní podmínky provádění údržby.

Je nutno používat eventuální ochranné pomůcky dle pokynů výrobce přípravku.

3. Doporučené speciální prostředky

Pro čištění a údržbu se doporučuje používat výrobky firem Bellinzoni, které nabízí ucelenou řadu výrobků pro tyto účely 

4. Čištění a údržba

4.1. Čištění pracovní desky

Výrobek užitý pro kuchyňské desky nevyžaduje speciální údržbu a udržuje se běžnými neabrazivními kuchyňskými čisticími prostředky. V případě potřeby intenzivního čištění (např.. odstranění starých tuků kolem varné desky, vodní kámen u dřezu…), je možné použít doporučené přípravky Bellinzoni LEM 3

Po použití těchto přípravků je NUTNÉ následně omýt povrch výrobku saponátem a čistou vodou!! Delší a ne nezbytně nutné časové působení agresivních čistidel může narušit povrch výrobku.

4.2. Údržba povrchu pracovní desky

Na trhu jsou dostupné impregnace na vodní bázi, ale také na bázi rozpouštědlové (je na Vás jakou použijete), dále pak impregnace se zvýrazněním barvy a bez zvýraznění barvy – pozor! Je důležité si toto přečíst na etiketě nebo v technickém listu. Impregnace se zvýrazněním barvy zintenzivní odstín barvy Vašeho materiálu.

Při aplikaci vosků je možno vosky postupně nanášet v několika vrstvách (až třech), vždy po zaschnutí, kolmo na předešlou vrstvu. Mezi aplikacemi vosků různých typů je třeba nechat prodlevu min. 24 hod.

Důsledně dodržujte návod k použití uvedený na výrobcích.

4.3. Speciální povrchy

Pro ochranu výrobků se speciální povrchovou úpravou (brašovaný=kartáčovaný, broušený, antik, leather a slate povrch) se používají impregnační prostředky doporučené výrobcem.

Dle stupně zatížení povrchu je po čase nutné impregnaci obnovit. Provedení intenzivní, hloubkové, impregnace je vhodné svěřit specializované firmě.

Ochranné a impregnační prostředky se vždy nanášejí na čistý a suchý povrch.

Ochranné a impregnační prostředky se nanášejí a roztírají mikrovláknovým mopem. Přebytečný prostředek se setře. Po zaschnutí se ochranná či impregnační vrstva rozleští. Při strojním rozlešťování je nutno vždy používat jen kotouče s umělými vlákny (PAD LUX) a nikoli kotouče z ocelových drátků!

 
Počet na stránce:
×